Premium pool och pooltak från en pålitlig leverantör

Pooltime
 BEGÄR OFFERT   BOKA HEMBESÖK  TELEFON  EMAIL
[icon url = "mailto: info@pooltime.se" size = "15px" color = "# 35b1ca"] Premium pool och pooltak från en pålitlig leverantör
[icon url = "mailto: info@pooltime.se" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-envelope"] info@pooltime.se
 [icon url = "tel:0102067060" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-phone"] 010 - 206 70 60[icon url = "https://www.pooltime.se/kontakt/" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-globe"] Kontakta oss
Pooltime.se

Poolservice

Uppstart av pool

 1. Fyll på med vatten tills vattennivån i poolen har nått mitten av bräddavloppets öppning. Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen kan skadas.
 2. Öppna samtliga kulventiler.
 3. Ställ pilen på centralventilens handtag på FILTER, genom att trycka ned handtaget och vrida.
 4. Ta bort dammsugarlocket i skimmern.
 5. Kontrollera att finns vatten i cirkulationspumpen och starta den. Efter en kort stund har cirkulationspumpen sugit ut luften ur ledningarna och trycket kommer upp i sandfiltret. Om det har varit för mycket luft i ledningarna kan cirkulationspumpen behöva fyllas på med mera vatten. OBS! Pumpen får aldrig gå torr.
 6. Kontrollera vattnets pH värde och alkalitet och justera till rätt nivå (7.2-7.6).
 7. När pH värdet är korrekt, ska man chockklorera poolen och vänta i 6 timmar.
 8. Sätt igång eventuell värme till poolen.
 9. Kontrollera med jämna mellanrum pH-värdet, klorvärdet och alkaliteten.
 10. DAGS ATT BADA!

Är pumpen ovanför vattenytan? Starta poolen enligt nedan

 1. Stoppa pumpen (om den inte är redan stoppad)
 2. Stäng ventilen innan pumpen
 3. Ta bort locket till förfiltret och fyll på vatten
 4. Sätt tillbaka och stäng förfiltrets lock
 5. Starta pumpen och öppna snabbt kulventilen
 6. Vänta i 30 sekunder tills vattnet kommer
 7. Kommer inte vattnet så repetera ovanstående.

Att underhålla poolen

Backspolning

Om trycket har fallit ca 0,2 bar i sandfiltrets manometer eller om trycket från inloppen har avtagit, är det dags att backspola. Backspola filtret enligt följande:

1. Stäng cirkulationspumpen.
2. Stäng kulventilerna till inlopp och skimmer.
3. Skruva av locket på cirkulationspumpen och töm silkorgen.
4. Sätt tillbaka silkorgen och skruva fast locket.
5. Vrid över handtaget till BACKWASH på sandfiltret.
6. Öppna kulventilerna till inloppet och skimmern.
7. Starta cirkulationspumpen. OBS! Värmaren ska vara frånslagen.
8. Filtret skall nu spolas i ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart.
9. Stäng cirkulationspumpen.

10. Vrid handtaget till RINSE på sandfiltret. Starta cirkulationspumpen och spola i ca 15-30 sekunder.
11. Stäng därefter cirkulationspumpen och vrid handtaget på sandfiltret till FILTER, vilket är sandfiltrets normala
driftsläge.
12. Starta cirkulationspumpen samt eventuell värmare.

Positioner på centralventilen (6-vägs ventiler):

FILTER Normalt filterläge
BACKWASH Rengöring av filtersanden
RINSE Stabilisering av filtersanden
WASTE Manuell rengöring av poolbotten direkt till avlopp eller tömning av poolen
CLOSED Stängd
CIRCULATION Vattnet går direkt till poolen utan filtrering

OBS! Kontrollera med jämna mellanrum din dräneringspump så att den fungerar. Dräneringspumpen ska alltid vara på och ALDRIG avstängd ifall grundvattnet skulle blir högt annars riskerar man att poolens väggar trycks in och bottenplattan bucklas upp.

Vinterstängning av poolen

sandfilter

1. När vattentemperaturen sjunker under 10 grader, är det dags att vinterstänga poolen. Några dagar innan du gör en komplett vinterstängning, behöver du se till att vattnets
pH-värde ligger mellan 7,2-7,4 och att poolen är ren från löv, smuts och alger. När pH-värdet är rätt, behöver du också kontrollera REDOX-värdet (klorvärdet), så att
det är minst 700mV. Mät även alkaliteten och justera vid behov. Tillsätt algmedel (även kallat ”vinterkonserveringsmedel för pooler”). Detta kommer förhindra att alger bildas vid en temperatur över 10 grader under våren. När ovanstående värden är justerade, ska du låta cirkulationspumpen gå i ytterligare 4 timmar och sedan mäta värdena igen.

sandfilter_2

2. Gör en backspolning av sandfiltret

3. Stäng cirkulationspumpen och sätt sandfiltret till vinterstängningsläge.

tompool

4. Sänk vattennivån med hjälp av en dränkbar pump, tills vattennivån är nedanför inloppet. Om du har en ”jetswim”, ska nivån sänkas nedanför denna.

tominlopp

5. Skruva loss vinterpluggen till både sandfilter och cirkulationspump och låt vattnet rinna ut.

tomsandfilter

6. Koppla loss värmepumpen från strömmen och stäng av vattentillförseln till värmepumpen genom att stänga by-pass-kopplingen. Koppla också loss värmepumpens anslutningar från systemet, skruva loss värmepumpens dräneringsplugg och lyft värmepumpens ena sida, så att allt vatten rinner ut ur genom anslutningarna och dräneringsavloppet. Det är absolut nödvändigt att allt vatten töms ut ur värmepumpen, då även en liten droppe som fryser till is, kan orsaka att rören sprängs och fördärvar värmepumpen. Ta in värmepumpen i förrådet eller garaget över vintern, eller täck den med ett överdrag.

lockpump

7. Ta bort locket till cirkulationspumpen och korgen.

tomskimmer

8. Ta bort skimmerkorgen. Rengör skimmern med hjälp av en grovdammsugare och sug ut kvarvarande vatten inuti skimmern och röret. För att göra det tätt mellan grovdammsugarens munstycke och skimmern, kan du använda en trasa.

tomskimmer_2
tomskimmer_3
tomskimmer_4

När du hör dammsugen suga inne vid cirkulationspumpens öppning, visar det att röret är tomt på vatten. Om du har en backventil innan pumpen, måste denna skruvas loss.

tomror

9. Skruva loss en av kopplingarna på trycksidan efter pumpen (exempelvis där elektrolysen är kopplad vid saltklorinator) och se till att alla ventiler är öppna (dvs pekar längs med röret). Stäng ventilen som går till sandfiltret. Vänd grovdammsugarens slang så att den trycker luft istället in i röret. När man börjar trycka in luft, kommer allt vatten som ligger i röret att tryckas in i inlopp och ut i poolen.

tomkabinett

10. För att stänga pumpkabinettet inför vintern, kan ovanstående vinterstängning användas. För pumprum som belägna under markytan måste kulventilen (som sitter precis innan poolens inlopp) vara stängd så att inget vatten kan rinna in. Om du har en Jetswim, behöver du också stänga kulventilerna till den, samt tömma rör och pump på vatten.

tomkabinett_2
tomkabinett_3
tomkabinett_4
tomkabinett_5

11. Skruva loss Automatdoseringens sensorer och lägg dessa i en vinterlagringsflaska med vinterlagringsvätska (köps separat).

tompooltak

12. Placera PET-flaskor eller frigolit på vattenytan. Detta hindrar att poolkanten skadas när isen expanderar. Stäng ditt pooltak och lås

13. Sista steget i vinterstängningen är mycket viktigt. Kontrollera din dräneringspump med jämna mellanrum, speciellt innan vintern. Dräneringspumpen ska alltid vara på ifall grundvattnet skulle blir högt annars riskerar man att poolens väggar trycks in och bottenplattan bucklas upp.

Vinterstängning av poolvärmepump

Vinterstängning av poolvärmepump

Viktigt att veta:

Poolvärmepumpar är inte avsedda för att fungera under lägre temperaturer än 5 grader. Då ska man vinterstänga värmepumpen och vi rekommenderar att en fackman på området hjälper er att göra detta i samband med vinterstängning av poolen.

Vid temperaturer under fryspunkten och felaktig vinterstängning kan frysskador uppstå och hela värmepumpen kan gå sönder som inte täcks av värmepumpens garanti.

Vi rekommenderar att du inte lämnar värmepumpen utomhus under vinterperioden utan ställer in den i förråd / garaget. Vi rekommenderar även att skydda värmepumpen genom att täcka den.

Hur vinterstänger man poolvärmepumpen?

1. Koppla loss värmepumpen från strömmen.

2. Stäng av vattentillförseln till värmepumpen genom att stänga by-pass kopplingen

3. Koppla loss värmepumpens anslutningar från systemet

4. Skruva loss värmepumpens dräneringsplugg och lyft värmepumpens ena sida så att all vatten rinner ut ur värmepumpen genom anslutningarna och dräneringsavloppet. Det är absolut nödvändigt att allt vatten tas bort från värmepumpen då även en liten droppe som blir is kan orsaka att rören spräcker och fördärvar värmepumpen.

5. Ta in värmepumpen i förrådet / garaget över vintern eller täck den med ett överdrag

Byte av flödesvakt för poolvärmepump

 1. Stäng av flödet och pumpen helt.
 2. Lyft av locket på ovansidan och öppna den lilla boxen (el boxen) som sitter i pumpen
 3. Där hittar du flödesvakten i skruvad på värmeväxlaren (den blåa cirkulära behållaren på högersida)
 4. Skruva loss flödesvakten och var försiktig med packningen på insidan.
 5. Följ kabeln som är inkopplad på boxen och byt ut den en och en röd mot röd, vit mot vit.
 6. Skruva in den nya flödesvakten på sin plats. Se till att packningen sitter rätt.
 7. Skruva tillbaka elboxen samt locket på plats.
 8. Starta systemet och se till att flödet går igenom värmepumpen
 9. Starta upp pumpen och vänta tills den börjar fungera som vanligt
Flödesvakt för poolvärmepump
0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butiken
   Beräkna frakt
   Verkställ rabattkod