Automatisk pooldosering

KAN MAN FÅ POOLEN ATT BLI UNDERHÅLLSFRI?
Med en automatiskt doseringssystem från Brilix kan man slappna av och undvika onödigt arbete med att underhålla sin pool. Vi erbjuder flera modeller efter behov. De enklare modellerna mäter pH och REDOX (Reduktion/Oxidation) och doserar flytande klor och flytande pH minus, medan de mest avancerade kan styra cirkulationspumpen, värmaren och har inbyggd antifreeze-läge som förhindrar att poolen kan frysa vintertid.

Att hålla poolvattnet rent och friskt är viktigt för att det ska vara säkert och hälsosamt att bada i. En av de viktigaste faktorerna för att uppnå detta är att hålla klorhalten på rätt nivå. Klor är ett effektivt desinfektionsmedel som dödar bakterier, alger och andra mikroorganismer.

Manuell klordosering är en vanlig metod för att hålla klorhalten på rätt nivå. Detta innebär att man regelbundet doserar klor i poolen, vanligtvis med hjälp av en klortablettsmaskin. Manuell klordosering kan vara tidskrävande och kräver att man är uppmärksam på klorhalten.

Automatisk klordosering är en mer effektiv och bekväm metod för att hålla klorhalten på rätt nivå. Med automatisk klordosering doseras klor automatiskt i poolen, vanligtvis baserat på poolens storlek, antal badare och andra faktorer.

Hur fungerar automatisk klordosering?

Automatisk klordosering består vanligtvis av två delar: en klordosator och en kontrollenhet. Klordosatorn är en enhet som doserar klor i poolen. Kontrollenheten är en enhet som styr klordosatorn baserat på poolens förhållanden.

Det finns olika typer av klordosatorer och kontrollenheter. De vanligaste typerna av klordosatorer är:

 • Pulverdosator som doserar klorpulver i poolen.
 • Tablettdosator som doserar klortabletter i poolen.
 • Flödesdosator som doserar flytande klor i poolen.

De vanligaste typerna av kontrollenheter är:

 • Pulsstyrd enhet som doserar klor i korta, intensiva pulser.
 • Kontinuerligt styrd enhet som doserar klor i en jämn ström.

Fördelar med automatisk klordosering

Automatisk klordosering har flera fördelar jämfört med manuell klordosering:

 • Mer effektiv: Automatisk klordosering säkerställer att klorhalten alltid är på rätt nivå.
 • Bekvämare: Automatisk klordosering kräver mindre arbete och uppmärksamhet än manuell klordosering.
 • Säkrare: Automatisk klordosering minskar risken för att klorhalten blir för hög eller för låg.

Nackdelar med automatisk klordosering

Automatisk klordosering har några nackdelar:

 • Kostnad: Automatisk klordosering är dyrare än manuell klordosering.
 • Underhåll: Automatisk klordosering kräver regelbundet underhåll, till exempel rengöring av klordosatorn och kontrollenheten.

Vilken typ av automatisk klordosering är rätt för dig?

Valet av automatisk klordosering beror på flera faktorer, bland annat:

 • Poolens storlek: Stora pooler kräver en mer kraftfull klordosator än små pooler.
 • Antal badare: Pooler som används av många badare kräver en mer kraftfull klordosator än pooler som används av få badare.
 • Poolens budget: Automatisk klordosering kan vara dyrt, så det är viktigt att välja en lösning som passar din budget.

Om du funderar på att installera automatisk klordosering för din pool är det viktigt att jämföra olika alternativ för att hitta den lösning som är bäst för dig.

Showing all 10 results

Genom att ladda ner en app i mobilen kan man styra övervaka systemet genom sin mobiltelefon.

Vi har det absolut senaste automatiskt doseringssystemet på marknaden som konkurrenterna kan bara drömma om! Kompakt doserings- och styrsystem för automatisk poolvattenbehandling med integrerade sondhållare, doseringspumpar och flödeskontroll eller en klorfri- teknik för kristallklart och friskt vatten med intelligent systemkontrollfunktioner?

App för poolövervakning som möjliggör att övervaka all pooldata när du är online. Du kan ställa in aviseringar om värdena överskrider inställningsgränsen.

ALLTID RÄTT VÄRDEN

Största problemet poolägare gör är att överdosera poolens klorvärden med s k multitabs (multi-puckar). Dessa multitabs innehåller oftast klor, stabilisator, flock och algmedel. Problemet är att dessa ämnen verkar med varandra och pH-värdet förändras. Har man för högt pH värde så verkar inte klor lika effektivt. Dessutom löses dessa puckar ej fördelad med tiden då dessa omkrets minskar.

Genom att mäta REDOX-värde får man en mycket mer kontrollerad klorhalt i poolvattnet och mindre ögon eller hudirritation.

EXTERN DISPLAY

Med en extern display kan man alltid se temperaturen i poolen innan man tar sin morgon eller kvällsdopp.