Sandfilter

Med ett rejält sandfilter håller du poolen ren och fräsch hela badsäsongen. Du kan välja mellan sand och glas som filtreringsmedium i filtret, Rådfråga oss gärna för att hitta det som passar bäst för dina behov!

Sandfilter för pool

Sandfilter är den vanligaste typen av filter för pooler. De är effektiva och relativt billiga. Sandfiltret är fyllt med finkornig sand, som fångar upp smutspartiklar ner till 20 mikron.

Hur fungerar ett sandfilter?

När vattnet från poolen pumpas genom sandfiltret passerar det genom sanden. Smutspartiklarna fastnar på sandkornen och vattnet rinner rent ut ur filtret.

Fördelar med sandfilter

  • Effektiva: Sandfilter är effektiva på att fånga upp smutspartiklar.
  • Billiga: Sandfilter är relativt billiga att köpa och underhålla.
  • Enkela att använda: Sandfilter är enkla att installera och underhålla.

Nackdelar med sandfilter

  • Smutspartiklarna kan skada sanden: Efter ett tag kan smutspartiklarna skada sanden, vilket kan minska filtrets effektivitet.
  • Sanden måste bytas ut regelbundet: Sanden måste bytas ut regelbundet, vilket kan vara en kostsam process.

Vilken storlek på sandfilter behöver jag?

Storleken på sandfiltret bör anpassas till poolens storlek. Ett sandfilter som är för litet kommer inte att kunna klara av att filtrera vattnet effektivt.

Hur ofta ska jag backspola sandfiltret?

Sandfiltret bör backspolas regelbundet för att ta bort smutspartiklar som fastnat i sanden. Backspolning innebär att vattnet pumpas genom filtret i motsatt riktning. Detta hjälper till att lossa smutspartiklarna från sanden.

Hur tar jag hand om mitt sandfilter?

För att hålla sandfiltret i gott skick är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Här är några tips:

  • Backspola filtret regelbundet.
  • Rengör filtertanken regelbundet.
  • Byt ut sanden regelbundet.

Genom att följa dessa tips kan du se till att ditt sandfilter håller i många år.

Showing all 3 results