Poolkemi

Vår poolkemi håller högsta kvalitet för att göra din pool säker och ren. Var noga med att testa vilka värden du har att utgår ifrån innan du doserar de olika medlen.

För att en pool ska vara säker och hälsosam att bada i är det viktigt att den är ordentligt rengjord och desinficerad. Det finns olika typer av poolkemi som används för att rengöra och desinficera poolvatten.

Showing all 5 results

De vanligaste typerna av poolkemikalier är:

 • Klor är den mest vanliga typen av desinfektionsmedel för pooler. Klor är effektivt mot bakterier, alger och andra mikroorganismer. Klor finns i olika former, till exempel flytande klor, tablettklor och granulatklor.
 • Brom är ett annat effektivt alternativ för pooler. Brom är liknande klor, men det är mindre irriterande för hud och ögon. Brom finns i flytande form.
 • Ozon är en effektiv desinfektionsmetod som inte bildar några biprodukter. Ozon är dock dyrare än klor och brom.

Förutom desinfektionsmedel används även andra kemikalier för att hålla poolvattnet rent och friskt. Dessa kemikalier inkluderar bland annat:

 • Alkalinitetsregulatorer hjälper till att hålla pH-värdet i poolvattnet på rätt nivå. pH-värdet bör ligga mellan 7,2 och 7,8.
 • Flockningsmedel hjälper till att ta bort små partiklar från poolvattnet.
 • Algmedel hjälper till att förhindra att alger växer i poolen.
 • Färgämnen kan användas för att ge poolvattnet en viss färg.

Det är viktigt att följa instruktionerna på kemikalierna noggrant. Detta för att säkerställa att poolvattnet är säkert att bada i.

Här är några tips för att använda poolkemikalier:

 • Läs instruktionerna på kemikalierna noggrant innan du använder dem.
 • Använd rätt mängd kemikalier. Använd för mycket kemikalier kan vara skadligt för människor och miljö.
 • Testa vattnet regelbundet. Detta hjälper dig att se till att pH-värdet och andra kemiska parametrar är på rätt nivå.
 • Följ en regelbunden skötselplan. En regelbunden skötselplan hjälper dig att hålla poolvattnet rent och friskt.

Genom att följa dessa tips kan du se till att din pool alltid är redo för bad.