Saltklorinator

Saltklorinator är ett bra val för att automatisktklorera poolvattnet och låta systemet producera klor. Med en saltklorinator produceras underklor från salt. Salt heter ju natriumklorid och processen frigör klorjonerna så att de desinficerar poolen. Efter det återgår det till sin ursprungliga form dvs salt. Vattnet blir mycket behagligt att bada i med en salthalt på ca 0,4 % salt, ungefär som i Östersjön.

En automatisk saltklorinator är ett system som omvandlar salt till fritt klor för att desinficera poolvattnet. Detta är en effektiv och bekväm metod för vattenrening, som inte kräver att du tillsätter klor manuellt.

Hur fungerar en saltklorinator?

En saltklorinator använder en elektrolysprocess för att omvandla salt till fritt klor. Saltet passerar genom en elektrolyscell, där det utsätts för en elektrisk ström. Detta bryter ner saltet till natrium och klor. Klormolekylerna reagerar sedan med varandra för att bilda fritt klor.

Showing all 4 results

Fördelar med en automatisk saltklorinator

Det finns flera fördelar med att använda en automatisk saltklorinator för pool:

  • Det är en effektiv och bekväm metod för vattenrening. Du behöver inte tillsätta klor manuellt, vilket kan vara tidskrävande och irriterande.
  • Saltklorinatorer producerar mindre biprodukter än traditionella klorsystem. Dessa biprodukter kan vara skadliga för hälsan och miljön.
  • Saltklorinatorer är mer skonsamma mot poolens material. Klor kan skada poolens liner och andra material.

Nackdelar med en automatisk saltklorinator

Det finns några nackdelar med att använda en automatisk saltklorinator:

  • Dessa kan vara dyrare än traditionella klorsystem.
  • Dessa kräver att poolen innehåller salt. Salthalten i poolen måste hållas på en viss nivå för att saltklorinatorn ska fungera korrekt.

Hur väljer du en automatisk saltklorinator?

När du väljer en automatisk saltklorinator är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

  • Storleken på din pool. Saltklorinatorer finns i olika storlekar, beroende på poolens storlek.
  • Poolens volym. Saltklorinatorer producerar mer fritt klor per timme för större pooler.
  • Poolens användning. Om du använder din pool ofta behöver du en saltklorinator som producerar mer fritt klor.

Underhåll av en automatisk saltklorinator

För att din saltklorinator ska fungera korrekt är det viktigt att underhålla den regelbundet. Detta inkluderar att:

  • Testa salthalten i poolen regelbundet. Salthalten måste hållas på en viss nivå för att saltklorinatorn ska fungera korrekt.
  • Rengöra saltklorinatorns elektrolyscell regelbundet. Electrolyscellen kan bli igensatt med smuts och alger, vilket kan minska effektiviteten hos saltklorinatorn.

Slutsats

En automatisk saltklorinator är ett effektivt och bekvämt sätt att hålla poolvattnet rent och friskt. Det är en bra lösning för poolägare som vill undvika att tillsätta klor manuellt.