Saltklorinator

Saltklorinator är ett bra val för att automatisktklorera poolvattnet och låta systemet producera klor. Med en saltklorinator produceras underklor från salt. Salt heter ju natriumklorid och processen frigör klorjonerna så att de desinficerar poolen. Efter det återgår det till sin ursprungliga form dvs salt. Vattnet blir mycket behagligt att bada i med en salthalt på ca 0,4 % salt, ungefär som i Östersjön.

Visar alla 3 resultat