Skimmer och inlopp

Skimmer och inlopp är två viktiga delar av en poolanläggning. De är båda nödvändiga för att cirkulera och filtrera poolvattnet, vilket är viktigt för att hålla vattnet rent och friskt.

En skimmer är en anordning som sitter på poolens kant och som samlar upp flytande smuts, till exempel löv, insekter och smutspartiklar. Skimmern är ansluten till poolens pump, som sedan pumpar upp vattnet till filtret.

Vi erbjuder både rostfria- och plastskimmer / bräddavlopp till din pool. Vi samarbetar bara med de mest pålitliga och leveranssäkra leverantörerna för att kunna förse dig med den bästa produkten i rätt tid.

Showing all 12 results