Vattenrening

En pool är en fantastisk plats att koppla av och njuta av värmen under sommaren. Men för att poolen ska vara säker och hälsosam att bada i är det viktigt att den är ordentligt rengjord och desinficerad.

För att rengöra poolvattnet används en pump och ett filter. Pumpen cirkulerar vattnet genom filtret, där smuts, alger och andra föroreningar fångas upp.

Det finns olika typer av filter för pooler. De vanligaste typerna är sandfilter, patronfilter och membranfilter.

Sandfilter är den mest vanliga typen av filter för pooler. De är effektiva och relativt billiga. Sandfiltret är fyllt med finkornig sand, som fångar upp smutspartiklar ner till 20 mikron.

Patronfilter är ett annat effektivt alternativ för pooler. Patronfiltret är fyllt med en patron med filtermaterial, som fångar upp smutspartiklar ner till 5 mikron.
Membranfilter är den mest effektiva typen av filter för pooler. Membranfiltret har ett membran med små porer, som fångar upp smutspartiklar ner till 0,3 mikron.
För att desinficera poolvattnet används kemikalier. De vanligaste typerna av kemikalier för pooler är klor, brom och ozon.

Klor är den mest vanliga typen av desinfektionsmedel för pooler. Klor är effektivt mot bakterier, alger och andra mikroorganismer.
Brom är ett annat effektivt alternativ för pooler. Brom är liknande klor, men det är mindre irriterande för hud och ögon.
Ozon är en effektiv desinfektionsmetod som inte bildar några biprodukter. Ozon är dock dyrare än klor och brom.

Showing 1–16 of 23 results