Poolskimmer

Vattnet cirkulerar genom bräddavloppet (s k poolskimmer ) som effektivt suger in allt ytvatten med löv och annat skräp, som fastnar i bräddavloppets silkorg och sedan går vidare till sandfiltret för rening.

En skimmer är ett viktigt tillbehör för att hålla en pool ren. Den fungerar genom att fånga upp flytande smuts, såsom löv, blomblad och insekter, från poolytan. Detta hjälper till att förhindra att smutsen sjunker ner till botten av poolen, där den kan vara svårare att ta bort.

Poolskimmer finns i två huvudtyper:

  • Ytskimmer är den vanligaste typen av bräddavlopp. Den sitter på poolkanten och har en öppning som suger upp smutsen från poolytan.
  • Bräddavlopp är en annan typ av skimmer. Den sitter i en av poolens hörn och har ett brett hål som suger upp smutsen från poolytan.

Showing all 4 results

Både ytskimmer och bräddavvinn är effektiva för att ta bort flytande smuts från poolen. Valet av vilken typ av poolskimmer som är bäst för dig beror på din pooltyp och dina personliga preferenser.

För att en poolskimmer ska fungera effektivt är det viktigt att den är korrekt installerad och underhållen. Ytskimmer ska rengöras regelbundet för att ta bort smuts och alger som kan blockera öppningen. Bräddavlopp ska också rengöras regelbundet, men de behöver inte rengöras lika ofta som ytskimmer.

Här är några tips för att installera och underhålla en poolskimmer:

  • Installera poolskimmer enligt instruktionerna från tillverkaren.
  • Rengör ytskimmer minst en gång i veckan.
  • Rengör bräddavvinn minst en gång i månaden.

Genom att följa dessa tips kan du se till att din poolskimmer fungerar effektivt och hjälper till att hålla din pool ren.