Automatisk pooldosering tillbehör

För att doseringen ska ske precist och korrekt används en slangpump, som ger en jämn dosering. Slangpumpen är fabrikskalibrerad för att fungera med de flesta poolanläggningar redan vid start av MiniMaster. Vid behov kan doseringen justeras för att passa just din pool-anläggning.

Showing all 5 results